Werkwijze

Weer stevig in je schoenen staan?

Middelbare school onderbouw

VMBO, HAVO en VWO

Nederlands
Engels
Frans
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Biologie
Economie
Spaans*
Natuurkunde*

Is je kind bang om te falen voor een toets?
Gaat het allemaal te snel op school?
Heeft je kind wat extra hulp nodig?

Bijles gaat inhoudelijk in op het vak of de vakken waarbij je kind moeite heeft met de lesstof. Samen met mij wordt de stof rustig behandeld. Je kind weet het beste waar hij/zij moeite mee heeft. Samen zoeken we naar een oplossing om de stof beter onder de knie te krijgen. 

Het is belangrijk om een goede basiskennis van het vak te hebben. Het kan betekenen dat we eerst een paar stappen terug moeten gaan om uiteindelijk op het gewenste niveau te belanden. 


*Deze vakken worden door docent Luc gegeven. Voor meer informatie over hem, klik hier!