Werkwijze

Weer stevig in je schoenen staan?

Basisschool groep 1 tot en met groep 8

Spelling
Technisch lezen 
Begrijpend en studerend lezen
CITO training spelling en begrijpend lezen
Rekenen: basisbewerkingen en automatiseren
Specifieke CITO-training groep 7 en groep 8
Gevoelens van onzekerheid en faalangst kunnen zeker van belang zijn bij de voortgang van de ontwikkeling van uw kind.

Uw kind wordt stap voor stap geholpen. Ik kijk op wat voor een manier uw kind de stof tot zich neemt. Ik varieer in werkvormen, zodat uw kind diverse leervormen wordt aangeboden. Dit alles doe ik in overleg met u als ouder en/of de leerkracht van de basisschool.

We maken samen kennis met elkaar tijdens het 'intakegesprek'. We bespreken samen met u en uw kind de wensen en zo komen we tot een plan van aanpak.

De match met uw kind is natuurlijk erg belangrijk.

We bespreken welke hulp uw kind specifiek nodig heeft middels een klein gesprekje en eventueel wat onderzoekjes. Ik maak een begeleidingsplan. De duur van zo'n plan is meestal 10 weken. U bent daar flexibel in.

Het allerbelangrijkste is dat de bijles leuk is, waardoor uw kind steeds gemotiveerder raakt!