Werkwijze

Weer stevig in je schoenen staan?

Basisschool

Spelling
Technisch lezen 
Begrijpend en studerend lezen
CITO training spelling en begrijpend lezen
Rekenen: basisbewerkingen en automatiseren
Specifieke CITO-training groep 7 en groep 8

Leren hoe je kind zekerder kan worden en met meer zelfvertrouwen de Basisschool doorloopt d.m.v. rollenspelen en fysieke opdrachtjes met als thema's: "Durf te kijken naar jouw kwaliteiten en denk positief.  Wat maakt jouw krachtig? Creëer een positief zelfbeeld en durf jezelf ook complimenten te geven". We gaan een lessencyclus van 10 lessen aan, met opbouw. Natuurlijk in overleg!

Gevoelens van onzekerheid en faalangst kunnen zeker van belang zijn bij de voortgang van de ontwikkeling van jouw kind.

Jouw kind wordt stap voor stap geholpen. Ik kijk op wat voor een manier jouw kind de stof tot zich neemt. Ik varieer in werkvormen, zodat jouw kind diverse leervormen wordt aangeboden. Dit alles doe ik in overleg met jou als ouder en/of de leerkracht van de basisschool.

We maken samen kennis met elkaar tijdens het 'intakegesprek'. We bespreken samen met jou en jouw kind de wensen en zo komen we tot een plan van aanpak.

De match met jouw kind is natuurlijk erg belangrijk.

We bespreken welke hulp jouw kind specifiek nodig heeft middels een klein gesprekje en eventueel wat onderzoekjes. Ik maak een begeleidingsplan. De duur van zo'n plan is meestal 10 weken. Je bent daar flexibel in.

Het allerbelangrijkste is dat de bijles leuk is, waardoor jouw kind steeds gemotiveerder raakt!

Maak een gratis website.