Bijlessen Den Bosch

Meer zelfvertrouwen? Achterstand opgelopen? Extra steuntje in de rug? Bijles aan huis!

Uw kind krijgt gewoon  les  bij u thuis. U wilt dat uw  kind weer  met plezier naar school gaat en lachend thuis komt. Bel voor een  gratis kennismakingsgesprek .

U  kunt kiezen   welke bijles u wilt.

Ervaren  in basisonderwijs en middelbaar onderwijs.


Basisschool groep 1 tot en met 8

Alle vakken van het het basisonderwijs. Groep 1 t/m groep 8

Rekenen, taal, spelling, lezen, begrijpend en studerend lezen,        hulp bij het inhalen van achterstanden. Oók citotrainingen


Onderbouw VMBO, HAVO en VWO

Nederlands, Frans, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, economie.

Huiswerkbegeleiding


Plannen van huiswerk, effectief leren leren voor overhoringen en proefwerken, leren maken van samenvattingen.

Uw kind weer zien groeien? Ik help u! 

Samen bekijken we   waar uw kind moeite mee heeft en  hulp nodig heeft.


Bel mij: 06182298873
Schrijf mij: moniquedezaire@outlook.com